BLOG - INFORMACJE BRANŻY DŹWIGNICOWEJ - SUWPOL - URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE, CZĘŚCI , PRZEGLĄDY I KONSERWACJE, UDT

Przejdź do treści

Menu główne:

Przedłużenie ważności uprawnień UDT do obsługi i konserwacji urządzeń

Opublikowany przez w Uprawnienia UDT ·
Tags: UprawnieniaUDTPrzedłużenieważnościuprawnieńUDT

Na dzień dzisiejszy wszystkie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji wymagają przedłużenia terminu ich ważności.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)
z dnia 21 maja 2019 r
Poniżej rozporządzenie:

Uwaga: Uprawnienia ważne są do Grudnia 2023.
Złożenie wniosku do UDT jest bezpłatne.

Wszystkie osoby które posiadają uprawnienia i biorą czynny udział w pracach związanych z obsługą i konserwacją urządzeń muszą złożyć
wniosek o przedłużenie uprawnień w innym przypadku po wygaśnięciu uprawnień należy zdawać egzamin ponownie i ponieść ponownie koszty uzyskania uprawnień UDT

Im wcześnień złożymy wnioski tym lepiej - kolejki mogą być bardzo duże ze względu na bardzo dużą ilość ludzi uprawnionych.
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń UDT

Opublikowany przez w Przepisy, rozporządzenia UDT ·
Tags: terminyprzeglądówudt

Terminy odbiorów urządzeń podlegających pod UDT (Urząd Dozoru Technicznego)

Opublikowany przez w Przepisy, rozporządzenia UDT ·
Tags: Terminodbioruudt

Stacje ładowania odbiór UDT

Opublikowany przez w Stacje ładowania UDT ·
Tags: Stacjeładowania

Najmniej awaryjny wciągnik roku 2021

Opublikowany przez w Wciągniki łańcuchowe ·
Tags: Najmniejawaryjnywciągnikroku2021

Jak określić grupę natężenia pracy urządzenia według ISO , DIN , FEM ?

Opublikowany przez w RESURS ·
Tags: JakokreślićgrupęnatężeniapracyurządzeniawedługISODINFEM

Przebieg odbioru rejestracyjnego UDT np. suwnicy, żurawia, wciągnika, wciągarki

Opublikowany przez w Rejestracja dźwignic ·

RESURS URZĄDZENIA UDT

Opublikowany przez w RESURS ·
Tags: ResursurządzeniaUDTSuwnicyżurawiawciągnikadźwignika

Minimalna odległość podnośnika samochodowego od ścian

Opublikowany przez w Rejestracja dźwignic ·
Tags: Odległośćdźwignikaodściany

Zakup podnośnika samochodowego (dźwignika przemysłowego)

Opublikowany przez w Rejestracja dźwignic ·
Tags: Zakuppodnośnikasamochodowego(dźwignikaprzemysłowego)
Dalej
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego